Spirituele tantra en tantra massage is voor jou als je ergens aanvoelt dat het voor een boeiend gelukkig zinvol leven nodig is je natuurlijke erotiek, je seksualiteit en natuurlijk verlangen naar genot, vriendschap en liefde met je aangeboren natuurlijke spiritualiteit te verenigen. Deze opleiding is daarom een initiatische Tantraweg. Groepsessies zijn er niet, alles blijft intiem en privé. Ervaringsgericht leer je vanuit je eigen ervaring en de feedback die je eigen leven je dagdagelijks biedt:

 • Groeit er dankzij jou meer blijvende vriendschap, liefde, erotiek, natuurlijke seksualiteit en spiritualiteit in je dagelijkse omgeving?
  Tantrische spiritualiteit is de in je lichaam en je natuurlijke seksualiteit gewortelde spiritualiteit herontdekken, verkennen en verdiepen.
 • Een ervarinsgerichte tantra opleiding en tantramassage: met je mentor leer je vrij nieuwsgierig zijn, genieten, experimenteren met je seksualiteit en daar – ongehinderd door schuldgevoelens – over bezinnen.
 • Door Spiritueel Tantra en tantramassage ontwikkel je sensitiviteit en empathie, leer je liefhebben en gelukkig worden.
 • Deze tantra-opleiding is dus anders dan meer seksualiteitgerichte tantra-opleidingen.
 • Ze biedt je de daarbij nodige persoonlijke spirituele begeleiding.
 • Je pad is het natuurlijk discrete initiatische pad van de ware tantrika op zoek naar haar ware zelf.
 • Tantra is een onconventionele spiritualiteit die je natuurlijke seksualiteit integreert en je daardoor werkelijk heelt.

Tantra is bewust worden van en door je lichaam, vrij van culturele belemmeringen je seksuele behoeften, verlangens en fantasma toelaten en ervan genieten, je lust tot Liefde ontwikkelen, je lichaamsbesef verder en verder op een altijd boeiende uitdagende en seksueel opwindende manier verfijnen tot Liefde en helend bewustzijn. Spirituele Tantra en en spirituele tantra-massage voeren je je seksueel egocentrisme voorbij: je wordt erotischer, je geniet vrijer, leuker en meer, je valt opnieuw samen met je lichaam. Zo wordt je op natuurlijke wijze menselijker, empathischer, sterker en liefdevoller, en je leven boeiender.

Tantra is seksueel maar opent daardoor je ogen voor je eigen persoonlijke pad dat je leven tot een boeiend zinvol geheel maakt. Tantra spiritualiteit helpt je tot inzicht, tot verlichting, komen. Deze boeiende en avontuurlijke tantra opleiding leert je hoe je behoeften aan tederheid, opwindende seksualiteit, persoonlijke kracht, vriendschap, Liefde en spiritualiteit begrijpen en ontwikkelen. Tantra en tantramassage zijn een frisse natuurlijke andere spiritualiteit:

 • Nieuwsgierig je lichaamsbesef meer en meer verdiepen en uitbreiden, experimenteren, bezinnen, .., je lichaam, je seksualiteit, je dromen, het toeval in je leven, ontmoetingen, vriendschappen en Liefdes aanvaarden, au sérieux nemen en verenigen tot een boeiend zinvol gelukkig en vervullend leven.
 • Last but not least leer je zo mannen begrijpen, doorhebben, waarderen en liefhebben.
 • Zo dat je onbevangen sterk en liefdevol als gelijke met hen kan omgaan en je ermee verenigen.
 • Initiatische tantra opleiding en – massage: je seksualiteit als spiritualiteit naar bewustwording en verlichting.

Tantra is je eigen Liefde-Weg zoeken en vinden via volledig aanvaarden en gaarne zien van je lichaam, via intuitieve erotische massages en je persoonlijke seksuele vaardigheden ontdekken en ontwikkelen, leer je mannen door en door kennen en liefhebben. Dan pas kan je samen met hen één mens worden. Dat is de essentie van tantra spiritualiteit en het spirituele pad van de tantrika. Dat is de Weg die deze ervaringsgerichte persoonlijk aangepaste opleiding met de daarbij onmisbare begeleiding je voorstelt. Spiritueel tantra verdiept en verhoogt via yonimassage, erotische aanraking, tantrisch verkennen en genieten van jezelf – alleen zowel als samen – je lichaamsbesef. Door je verhoogd lichaamsbesef verdiepen je sensitiviteit, je empathie en je bewustzijn. Dat ‘verhoogd’ dieper bewustzijn is eigenlijk gewoon natuurlijker.

De zelfhelende krachten die zo in je lichaam vrijkomen zijn aangeboren. Tantra leert je enkel ze opnieuw toelaten, ze verkennen, je ervaring ervan verdiepen en erop vertrouwen. Die krachten komen vrij door je volledig aanvaarden en genieten van je seksualiteit en dat met je spiritualiteit verenigen. Voor Tantra is liefde god en niet omgekeerd. Je vindt terug tot de natuurlijke spirituele zin van je verlangen naar tederheid, opwindende seks, liefdevolle geborgenheid, vriendschappen en liefde. Je lichamelijkheid in je spiritualiteit verenigen maakt je sensitiever, bewuster en sterker.
Tantra leert je op een plezante manier via bewust aanvaarde natuurlijke tederheid, erotiek, opwinding en bezinning jezelf en je relaties helen, genieten echt menselijk worden en oprecht gaarne zien.

Een boeiende sprituele tantra en tantramassage opleiding: lichamelijke, persoonlijke, relationele en spirituele ontplooiing. Spiritueel tantra maakt je vrij van angsten en remmingen, van aangeleerde onechtheid, onoprechtheid, onnatuurlijke vrouwelijkheid en facade-emancipatie. Lichamelijke, seksuele, persoonlijke, relationele en sprituele groei verenigen bevrijdt je van wat weldenkende anderen wel van je zouden denken. Spiritueel tantra maakt van je leven een boeiend avontuur. Je leert en verdiept doorgaand open komen voor jezelf, voor je lijf, je zinnelijkheid en je erotiek,
open voor de natuurlijke aangeboren spiritualiteit van je lichaam, je leven en de mannen in je leven.
Zo kom je in je vrouwelijke kracht. Een privé-opleiding spiritueel tantra volg je niet (enkel) omdat je naar boeiend opwindende liefdevolle seksualiteit verlangt maar vooral omdat je liefdevolle, sterke, oprechte, betrouwbare, loyale en rechtvaardige mannen wil kunnen herkennen en er als gelijke mee omgaan en met zo’n mannen alles helende vriendschap en Liefde realiseren.

Een initiatische Tantra opleiding is vooral zelf groeien en meer jezelf worden dankzij Tantra.

Deze privé Tantra opleiding leert je een natuurlijke frisse spiritualiteit die begint bij je seksuele beleving en je via lichaamsbesef tot bewustwording brengt. Spirituele Tantra opleiding integreert je lijf, je zinnelijkheid, je kracht en begeleidt je terug naar je natuurlijke erotiek en hun integratie in je vriendschappen en liefdes. PrivéTantra opleiding: uit de beslotenheid van je initiatische tantra relatie met je mentor gaat niets naar buiten. Alles kan er, niets moet er. Je bent er volledig vrij. Tantra is je lijf terugvinden, je seksualiteit herontdekken, verkennen, ervan genieten, volop genieten.

Tijdens deze privé tantra-opleiding ontdek je in jou sluimerende onvermoede zelfhelende krachten, leer je omgaan met de wezens in je dromen. Spiritueel tantra is een mystiek pad: je je leven herinneren. Een balans van je leven opmaken. Verloren idealen en dromen. Je Weg terugvinden. Terug naar de oospronkelijke ervaring van het samen met een man één mens zijn.

In deze ervaringsgerichte tantra opleiding leer je de wezens en landschappen uit je dromen en fantasma begrijpen als helende, richtingwijzende of waarschuwende spirituele krachten. Tantra opleiding leert je ontgoochelingen en verdriet, woede en angst, opnieuw voelen, verwerken, vergeven, oplossen, … er sterker en vrijer door en vrij van worden.

Ervaringsgerichte Tantra opleiding : spirituele groei door opwindende bewust beleefde tedere vrije seksualiteit.

Tantra leert je vrij ongedwongen en je lichaam anders leren kennen, je seksualiteit bevrijden, sterker worden, Liefde ontwikkelen, helemaal jezelf worden. Voorzichtig, vrij, binnen de geborgenheid van je zich verdiepende tantra pad ontdek je de eenheid tussen je zinnelijkheid, je seksualiteit, je van jezelf genieten en houden, je stil worden en bezinnen en de helende krachten van je lichaam en je dromen. Je herontdekt hoe je zich steeds verder verdiepend lichaamsbesef in natuurlijke erotiek, opwinding en genieten, in duurzame vriendschappen, Liefde in spiritualiteit overvloeit. Zoals elk spiritueel pad naar inzicht en bevrijding zijn ook in Tantra deze 3 pijlers – onthechting van je ego(centrismen), meditatie (tantrameditatie) en kritisch denken aspecten van één zich ontwikkelende spirituele grondhouding: het toeval valt je niet toevallig toe, het nodigt je uit je grenzen te verleggen, te groeien in natuurlijkheid, menselijkheid en Liefde.